Правила за посетители на Аква Клуб Котвата

1. Забранено е внасянето на храни и напитки на територията на комплекса.
2. Забранено е внасянето и използването на оръжие на територията на комплекса.
3. Забранено е внасянето на домашни любимци на територията на комплекса.
4. Лица под 14 годишна възраст се допускат до ползване на басейните само с пълнолетен придружител. Родителите, съответно пълнолетните придружители, носят пълна отговорност за поведението и безопасността на лицата под 14 годишна възраст.
5. Забранена е консумацията на храни около басейните и сауните. Консумацията е разрешена само на обозначените места – масите на заведенията за бързо хранене и ресторант Котвата.
6. Всеки посетител е длъжен да се съобразява със здравословното си състояние. Недопустимо е използването на басейните и атракциите с висока температура при проблеми свързани с :
– Високо кръвно налягане
– Вирусни инфекции
– Бременност
7. При ползване на басейните и сауните всеки посетител е длъжен да се грижи самостоятелно за собствената си сигурност, както и да не застрашава сигурността на останалите посетители.
8. Препоръчителният престой в водата е до 20 минути, след което е необходима почивка или охлаждане със студена вода.
9. Използването на душовете преди всяко влизане в басейна е задължително. Забранява се замърсяването на водата в басейните по какъвто и да било начин.
10. Ползването на басейните и сауните от лица, намиращи се под влияние на алкохол и други упойващи вещества, е забранено.
11. Забранена е консумацията на храни и напитки, както и пушенето на цигари, включително електронни и пури във водата.

12. Забранено е скачането, бутането или хвърлянето на посетители в басейните, както и всяко друго поведение, застрашаващо личната им сигурност и сигурността на другите посетители.
13. Придвижването в зоните около басейна и до сауните задължително се извършва с джапанки или чехли.
14. Използването на шезлонги и столове се извършва само след предварително постилане на кърпа върху тях.

15. При настъпване на инцидент, нараняване или нарушения е необходимо незабавно да се уведомят служителите на комплекса.

16. Персоналът на Аква Клуб Котвата не е отговорен за наранявания и инциденти, причинени по вина на посетителя.
17. Персоналът на Аква Клуб Котвата може да отстрани или откаже достъп на всяко лице, което с поведението си нарушава Правилника за вътрешния ред, застрашава общата сигурност или не спазва указанията на персонала. На отстранено лице не се дължат каквито и да било компенсации.
18. Съоръженията в комплекса се ползват само в работно време.

19. Закупеният дневен билет важи за еднократно влизане в комплекса.